Znalezione obrazy dla zapytania etapy zadania projektowe

 

Zadanie nr 3 - WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW BRANŻY OZE

[okres realizacji: IX.2017-VIII.2020]

 

Wizyty studyjne u pracodawców w ramach projektu będą miały charakter wyjazdów, w związku z położeniem geograficznym podmiotów, w których docelowo ma odbywać się wsparcie i wynikają ze specyfiki inżynieryjnych studiów OZE na UTP (m.in. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, producenci ogniw fotowoltaicznych, łopat i siłowni wiatrowych). Ze względu na brak tego rodzaju podmiotów na terenie województwa (siedziby uczelni) niezbędne są wizyty w formie wyjazdów do innych woj. tj. pomorskie, czy warmińsko-mazurskie (obszary o korzystnych warunkach dla rozwoju alternatywnych źródeł energii). Wydział współpracuje z licznymi podmiotami z ww. terenów w ramach prac badawczo-rozwojowych, są to również często miejsca, w którym absolwenci kierunku uzyskują zatrudnienie lub z którymi współpracują i wykonują prace w ramach dyplomów, dlatego celowym jest przyjęcie formuły wyjazdowej dla przewidzianych w projekcie zajęć.

 

Zorganizowane będą 3 wyjazdy (2 wizyty studyjne/1 wyjazd, 1 wizyta/dzień) w każdym roku akademickim dla grupy 20 studentów IOZE w miesiącach: X, III, V (łącznie 18 wizyt studyjnych w ramach 9 wyjazdów). Każda wizyta u potencjalnego pracodawcy będzie trwała min. 6godzin. Wg standardowo przyjętego PROGRAMU studenci uczestniczący w zajęciach będą mieli możliwość: zapoznania się z zasadami funkcjonowania firm i podmiotów związanych z branżą OZE, organizacją ich pracy, procesami produkcyjnymi/technologicznymi i konkretnymi instalacjami OZE, badaniami technologicznymi i stanowiskami pracy, a także procesami związanymi ze sprzedażą. Pracodawcy w programie zawrą obligatoryjnie informacje o pożądanych kwalifikacjach, kompetencjach, cechach jakimi kierują się podczas wyboru kadry. Docelowo wizyty będą odbywały się co najmniej do miejsc: fabryki pomp ciepła, łopat i siłowni wiatrowych, farma fotowoltaiczna i wiatrowa, firma instalacyjna OZE. Każdy uczestnik otrzyma posiłek oraz nocleg, zostaną zapewnione przejazdy autobusowe i materiały elektroniczne od prowadzących zajęcia. Każda grupa będzie pod opieką 2 pracowników dydaktycznych kierunku studiów.

 

REKRUTACJA na wizyty studyjne w roku akademickim 2017/2018

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2019/2020

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Lista wizyt studyjnych

Wyjazd nr

Wizyty studyjne - miejsce

Data

Sprawozdanie

Wyjazd nr 1 w roku akademickim 2017/2018

Wizyta nr 1 - Firma/Instalacja

 

 

Wizyta nr 2 - Firma/Instalacja

 

 

Wyjazd nr 2 w roku akademickim 2017/2018

Wizyta nr 3 - Firma/Instalacja

 

 

Wizyta nr 4 - Firma/Instalacja

 

 

Wyjazd nr 3 w roku akademickim 2017/2018

Wizyta nr 5 - Firma/Instalacja

 

 

Wizyta nr 6 - Firma/Instalacja

 

 

Wyjazd nr 1 w roku akademickim 2018/2019

Wizyta nr 7 - Firma/Instalacja

 

 

Wizyta nr 8 - Firma/Instalacja

 

 

Wyjazd nr 2 w roku akademickim 2018/2019

Wizyta nr 9 - Firma/Instalacja

 

 

Wizyta nr 10 - Firma/Instalacja

 

 

Wyjazd nr 3 w roku akademickim 2018/2019

Wizyta nr 11 - Firma/Instalacja

 

 

Wizyta nr 12 - Firma/Instalacja

 

 

Wyjazd nr 1 w roku akademickim 2019/2020

Wizyta nr 13 - Firma/Instalacja

 

 

Wizyta nr 14 - Firma/Instalacja

 

 

Wyjazd nr 2 w roku akademickim 2019/2020

Wizyta nr 15 - Firma/Instalacja

 

 

Wizyta nr 16 - Firma/Instalacja

 

 

Wyjazd nr 3 w roku akademickim 2019/2020

Wizyta nr 17 - Firma/Instalacja

 

 

Wizyta nr 18 - Firma/Instalacja

 

 

 

 

 

 

PRODUKTY zadania 3:

- 18 wizyt studyjnych