Znalezione obrazy dla zapytania etapy zadania projektowe

 

Zadanie nr 2 - DODATKOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH W FORMULE WARSZTATÓW BADAWCZYCH

[okres realizacji: I.2018-VIII.2020]

 

Zostanie zrealizowanych 12 dziesięciogodzinnych warsztatów projektowych. Jeden cykl warsztatów na 1 rok akademicki. Łącznie 36 zespołów warsztatów po 10h każdy). ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW:

-          100% zajęć warsztatowych o charakterze praktycznym,

-          przeprowadzanie w ramach warsztatów wybranych problemów praktycznych branży OZE,

-          wykonywanie projektów praktycznych „wyjętych” z przedsiębiorstw otoczenia gospodarczego instalacji OZE na zasadzie „real case”,

-          małe zespoły (5os./gr.) zapewnią pełne zaangażowanie wszystkich uczestników w warsztat i efektywną naukę przez praktykę,

-          50% zajęć warsztatowych z udziałem przedstawiciela przedsiębiorstwa (min. 2 lata doświadczenia a branży) i 50% pracownika uczelni (zapewnienie podejścia teoretycznego i praktycznego, różne sposoby i podejście do pracy nad danym problemem badawczym),

-          w ramach prac każdego zespołu zapewnione materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzenia praktyki (pula na komplet 500zł/1 grupę-szczegóły pod budżetem szczegółowym)

-          scenariusze prac zespołów będą corocznie aktualizowane (w oparciu m.in. o nowe rozwiązania technolog.)

-          scenariusze szczegółowo dobrane pod kątem najczęściej spotykanych problemów praktycznych

-          realizacja zajęć w konkretnej firmie OZE/na stanowiskach badawczych Laboratorium OZE - WIM UTP

 

12 ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH zostanie powołanych do następujących prac praktycznych ds. badania efektywności i sprawności instalacji OZE (10h/zespół):

q ZESPÓŁ 1: Badanie efektywności instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii elektrycznej

q ZESPÓŁ 2: Badanie efektywności energetycznej instalacji PV typu of-grid

q ZESPÓŁ 3: Badanie efektywności energetycznej podgrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem instalacji PV

q ZESPÓŁ 4: Badanie efektywności podgrzewania wody użytkowej współpraca z firmą instalacyjną

q ZESPÓŁ 5: Badanie efektywności podgrzewanie wody użytkowej przez pompę ciepłą typu powietrze-woda

q ZESPÓŁ 6: Badanie efektywności instalacji pompy ciepła z wymiennikiem pionowym gruntowym)

q ZESPÓŁ 7: Badanie efektywności instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda (monoblok) - współpraca z firmą instalacyjną OZE

q ZESPÓŁ 8: Badanie efektywności instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda (split)

q ZESPÓŁ 9: Badanie efektywności działania instalacji do brykietowania biomasy

q ZESPÓŁ 10: Badanie efektywności działania instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej

q ZESPÓŁ 11: Badanie efektywności działania systemów do zrzutu ciepła w instalacjach solarnych

q ZESPÓŁ 12: Badanie efektywności małych elektrowni wiatrowych

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2017/2018

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

REKRUTACJA w roku akademickim 2019/2020

Lp.

Imię i Nazwisko

Semestr/Rok studiów

e-mail

1

 

 

 

..

 

 

 

..

 

 

 

20

 

 

 

 

PRODUKTY zadania nr 2:

-          36 ZESPOŁÓW STUDENCKICH

-          360h pracy w ramach WARSZTATÓW BADAWCZYCH