Zadanie nr 1

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA I WARSZTATOWE ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE STUDENTÓW KIERUNKU INŻYNIERIA OZE [okres realizacji: IX.2017-VIII.2020]

-         Liczba osób, które podniosą kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS – 60 osób

-         Liczba wydanych, uznawanych i rozpoznawalnych w branży OZE certyfikatów w ramach zadania nr 1 – 135 certyfikatów

-         Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 60 osób

-         Liczba godzin certyfikowanych szkoleń i warsztatów kompetencji (kompetencje: zawodowe, analityczne i językowe) w ramach zadania nr 1    1 098 godzin

-         Liczba przygotowanych bilansów kompetencji – 60 bilansów

-         Planowany odsetek studentów objętych wsparciem EFS - absolwentów uczelni, którzy kontynuowali kształcenie (studia magisterskie) lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 40%

 

Znalezione obrazy dla zapytania MA TRIZ - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań 

 

Zadanie nr 2

DODATKOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH W FORMULE WARSZTATÓW BADAWCZYCH [okres realizacji: I.2018-VIII.2020]

-         Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 60 osób

-         Liczba godzin certyfikowanych szkoleń i warsztatów kompetencji (kompetencje: zawodowe, analityczne i językowe) w ramach zadania nr 2    360 godzin

 

Zadanie nr 3

WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW BRANŻY OZE [okres realizacji: IX.2017-VIII.2020]

-         Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju – 60 osób

-         Liczba wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach w ramach zadania nr 3    18 wizyt

Znalezione obrazy dla zapytania etapy zadania projektowe