Znalezione obrazy dla zapytania wydarzenia

 

 

 

Data

Opis

Plik lub opis szczegółowy

15.11.2016r.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektu pt. PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE – kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 

Ostateczny wniosek

 

Pismo o przyznaniu

 

10.01.2017r.

Podpisanie umowy o dofinansowaniu

 

Skan umowy

 

18.01.2017r.

Uczestnictwo personelu projektu w warsztacie z zakresu realizacji i rozliczania projektów w ramach Działania 3.1 PO WER oraz zasad sporządzania wniosku o płatność w SL2014 - Warszawa - Marriott Hotel

Program warsztatu

01.09.2017r.

Rozpoczęcie realizacji projektu pt. PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE – kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Plakat promocyjny

27-28.11.2017r.

 Organizacja pierwszego wyjazdu studyjnego - "Przegląd technologii pomp ciepła sprężarkowej i absorpcyjnej - zastosowanie pomp ciepła w praktyce" - Wizyta w firmach SUN ENERGY S.A. oraz Gazuno - Flowair

Sprawozdanie