Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020              Działanie 3.1 - Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Oś III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

 

 

Pole tekstowe: Strona projektu nr POWR.03.01.00-00-K230/16

 

Pole tekstowe: PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku

Pole tekstowe: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

 

 

utplogo  http://www.projektoze.utp.edu.pl/kontakt_pliki/image004.jpg Wydział Inżynierii Mechanicznej

 

Znalezione obrazy dla zapytania początek

Data rozpoczęcia projektu:

01.09.2017r.             

Znalezione obrazy dla zapytania przycisk koniec

Data zakończenia projektu: 
31.08.
2020r.

 

Prezentacja informacyjna na temat projektu - (pobierz)

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

 

Ulotka projektowa (pobierz)

 

Plakat informacyjny (pobierz)