utplogo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Telefon: http://wm.atr.bydgoszcz.pl/kmsios/obrazy/tel_yell.gif+48 (52) 34-08-453       Fax: http://wm.atr.bydgoszcz.pl/kmsios/obrazy/fax.gif +48 (52) 34-08-255

 

Kierownik Projektu: Dr inż. Adam Mroziński   http://wm.atr.bydgoszcz.pl/kmsios/obrazy/mail7.gifadammroz@utp.edu.pl

http://wyszukaj.utp.edu.pl/plany/1/3_2.png

Biuro Projektu: budynek 3.2 – pokój 208
(Al. Prof. S. Kaliskiego 7)

 

 

 

Sala laboratoryjno-szkoleniowa: budynek 3.2 – sala 101A
(Al. Prof. S. Kaliskiego 7)

 

www.LabIOZE.utp.edu.pl